El contacte matern i el cortisol

“Para dar a luz a su bebé, la madre necesita ‘privacy’, no sentirse observada. El bebé que acaba de nacer necesita pegarse a la piel de su madre, al olor de su madre, al pecho de su madre… necesidades que compartimos con muchas especies de mamíferos… necesidades que los humanos han aprendido a descuidar, a ignorar, incluso a negar”.

El Bebé es un Maífero – Dr. Michel Odent

Aquesta setmana us vull parlar de la importància del contacte matern durant les primeres hores de vida d’un bebè i els efectes a llarg termini que té en la vida adulta. L’interès de parlar sobre aquest tema sorgeix de les repetides referències a un article en diferents seminaris i que ja vaig comentar a l’entrada del mes de març. Al final he decidit cercar l’article, llegir-lo i escriure sobre això, complementant-ho amb altres lectures.

baby-2859657_960_720

L’article (l’enllaç del qual el teniu a la bibliografia) parla sobre les variacions/canvis que provoca en el receptor-α d’estrògens el contacte matern que viu el bebè en fases primerenques de vida i les conseqüències positives que té a llarg termini. El receptor al que es fa referència té implicacions funcionals en el comportament reproductiu i de salut, regulant varies vies hormonals i ambientals en el desenvolupament de la persona.

Entre aquestes vies hi ha la del cortisol (eix HPA), que és la via que regula l’estrès. De forma molt resumida, podríem dir que aquest eix provoca que, quan ens trobem davant una situació d’estrès, s’activi el sistema nerviós autònom simpàtic que allibera adrenalina, noradrenalina i dopamina. Abans de continuar fem un petit recordatori del sistema nerviós autònom. Us transcric unes paraules sobre l’entrada que en vam fer: “Per a poder comprendre millor les funcions que faran cadascun d’aquests sistemes és important tenir en compte que el cos no entén d’avenços tecnològics i socials, sinó de supervivència. Les variacions que exerceix el sistema nerviós autònom sobre l’activitat visceral està destinada a protegir la integritat i la supervivència de l’organisme. Dit això, el sistema nerviós simpàtic serà l’encarregat d’encarar aquest perill (fight or flight) i el parasimpàtic de mantenir el funcionament de cada sistema visceral en situació de repòs.” Llavors hem de tenir clar que davant d’una situació d’estrès el sistema nerviós autònom simpàtic s’activa per a preparar el cos per lluitar o fugir, mobilitzant les reserves per a què el múscul es pugui contreure amb potència i rapidesa; sense oblidar la glucosa que ha d’anar al cervell per a què aquest pugui reaccionar de forma eficient. A més a més, la noradrenalina, un dels neurotransmissors que s’allibera, causa una cascada a nivell cel·lular que provoca l’alliberació de molècules proinflamatòries, és a dir, molècules que inflamen el cos, i que activen l’eix HPA el qual produeix cortisol.

EL CORTISOL

M’agradaria fer una altra aturada per parlar una mica del cortisol. Aquesta hormona és secretada per les glàndules suprarenals, uns triangles petits que es troben sobre el ronyó. L’alliberació d’aquesta hormona davant una situació d’estres és molt ràpida. En un estudi amb rates es va veure que es podia multiplicar per 6 els valors de cortisol als 4 minuts d’haver fracturat els dos ossos de les potes dels animals.

El cortisol té moltes funcions, però podríem dir resumidament que disminueix els dipòsits proteics en els teixits (menys en el fetge), augmenta la concentració sanguínia de glucosa i mobilitza els àcids grassos del teixit adipós. En el fons és la hormona que, com ja he dit, prepara el cos per a l’acció, carregant-lo d’energia. Això fa que es pugui relacionar el cortisol amb malalties com la diabetis o la hipertensió arterial si es viu en un estat d’estres constant.

A més a més, el cortisol és una hormona que provoca un efecte antiinflamatori davant un estrès agut, sobretot davant una infecció o una fractura. Provoca que hi hagi menys permeabilitat capil·lar, menys leucòcits a la zona inflamada, inhibició del sistema immunitari, reducció de la multiplicació dels limfòcits o disminució de la febre. El problema sorgeix quan aquesta situació d’alarma/estrès, i per tant també d’inflamació, es manté en el temps i és una inflamació de baix grau. En aquest cas el cortisol no fa el seu efecte antiinflamatori perquè no es tracta d’una situació aguda.

Al cap i a la fi, el cervell no pot diferenciar ni el grau de senyals de perill ni si és una alarma física o mental, sinó que sempre reacciona de la mateixa manera.

L’alliberació del cortisol es produeix a través de l’eix HPA (sigles que corresponen a Hipotàlem – glàndula Pituïtària – glàndula Adrenal) que es regula a través d’una retroalimentació negativa. Això vol dir que, quan el cervell capta una situació d’estrès s’activa l’eix per a què s’alliberi cortisol, i és la pròpia hormona que, quan arriba a uns nivells determinats, provoca la inhibició a nivell de l’hipotàlem per a què aturi l’eix (molt semblant al que passa en el cicle que segueixen les cortisol.jpghormones sexuals). Tot i així, en el cas del cortisol segueix un patró d’una concentració mínima i que varia al llarg del dia. Us deixo aquí un esquema per a què pugueu veure com augmenta pel matí i com baixa a partir de la tarda.

 

Després d’aquesta contextualització, tornem al contacte matern. Les experiències en la vida primerenca dels nadons amb les seves mares provoquen una regulació estable i hereditària de l’expressió gènica, és a dir, de l’expressió d’un gen a través de mecanismes epigenètics. Us recordo que quan es parla d’epigenètica es fa referència a aquelles marques químiques que s’afegeixen al material genètic i provoquen un canvi en l’expressió del gen. Principalment les marques químiques que es poden desenvolupar són:

 • Acetilar o deacetilar: això provoca la descondensació de l’ADN o no, respectivament.
 • Metilar o desmetilar: això simbolitza afegir un grup metil o no, i que no s’expressi el gen o si, respectivament.

En el cas del contacte matern provoca una desmetilació del receptor-α d’estrògens fent que el receptor sigui més sensible. Això simbolitza que quan s’allibera cortisol, és recaptat pels diferents receptors i que es provocarà una gestió més ràpida i eficient de la situació d’estrès/alarma. Per contra, quan hi ha manca de contacte matern el receptor està metilat, és a dir, té afegit un grup metil fent que no es pugui expressar (com si existís una certa resistència), i que es produeixi major concentració de cortisol lliure. Això provocarà que els seus efectes sobre la glucosa, els lípids i els aminoàcids sigui més abundant i que la persona tingui més possibilitats de patir problemes del síndrome metabòlic (diabetis, obesitat, dislipèmia, aterosclerosis i hipertensió).

CONCLUSIONS

Hi ha coses tan simples i tan a l’abast per assegurar la salut dels nostres fills i filles. Només tocar-los, besar-los, abraçar-los… quan són bebès sobretot, però també quan ja són més grans.

El contacte, en qualsevol edat, provoca una sensació de benestar impressionant que hem sentit segur en algun moment. I aquestes sensacions tenen un impacte important en el cos, així com ho mostra l’entrada d’aquesta setmana.

Una abraçada en el moment oportú fa que ens fonguem, llavors intentem fondre a qui estimam!

Marta S.

BIBLIOGRAFIA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612119/pdf/nihms80321.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24246856

El mono obeso – José Enrique Campillo Álvarez

Compendio de Fisiología médica – Guytion & Hall

 

EL FETGE, les funcions

“Hay tantas cosas, en todos los sentidos, que no nos podemos permitir y a las que, sin embargo, nos resignamos suspirando para estar integrados y sentirnos <normales>”

El fetge és un dels òrgans més importants del cos humà per la rellevància de les funcions en les que participa. Abans de parlar d’això però, m’agradaria fer-vos una petita introducció amb diferents punts importants que crec que s’han de conèixer.

INTRODUCCIÓ

Situació

img_20161009_185712En anatomia es divideix l’abdomen en nou parts (així com apareix en la fotografia), el fetge es troba en la part superior dreta i mitja anomenada hipocondri dret i epigastri, respectivament. Llavors, quant es vol palpar el fetge s’ha d’anar a buscar sota les costelles del costat dret, ja que només en surt una petita part.

Quan s’estudien els òrgans també és important tenir en compte les relacions que hi ha entre ells ja que una disfunció del fetge els pot afectar o al revés. Llavors, el fetge es relaciona amb:

 • 7ena-11ena costella i l’estern
 • Diafragma
 • Vesícula biliar
 • Vena cava inferior i vena porta
 • Artèria hepàtica
 • Esòfag
 • Estómac
 • Glàndula suprarenal dreta i ronyó dret
 • 1ª i 2ª porció del duodè
 • Curvatura hepàtica del colon.

Forma

En el fetge diferenciem dues cares, la diafragmàtica on trobem dos lòbuls i la cara visceral que trobem quatre lòbuls.

higado2En la primera cara, la divisió dels dos lòbuls es produeix a través del lligament suspensori del fetge o falciforme que el fixa al diafragma. Però també existeixen altres lligaments importants que vull mencionar i que us poso la fotografia perquè els aneu situant: el lligament coronari del fetge (va al cor), els lligaments triangulars (un a cada costat) i el lligament rodó del fetge (va al melic, ja que durant el procés embrionari és l’artèria que porta la sang al cor mitjançant el cordó umbilical).

En la cara visceral el que trobem són les impressions de les vísceres que té sota. Per exemple en el lòbul esquerra trobem la impressió gàstrica i en el lòbul dret la impressió còlica (de l’angle hepàtic del colon), la renal (ronyó dret) i la suprarenal (glàndula suprarenal dreta). Els altres lòbuls es van relacionant amb estructures com la 1ª porció del duodè en quant al lòbul quadrat o la bossa omental(*) en quant al lòbul caudal.

(* la bossa omental, o també anomenada transcavitat dels epiplons, és un espai real lliure que està ple de líquid peritoneal que ajuda al lliscament entre les vísceres. Té un forat que comunica amb el peritoneu i es diu hiat de Winslow. Aquesta transcavitat es pot veure alterada en traumatismes, cirurgies abdominals amb sagnats (perquè es coagula la sang i perd la capacitat de moviment), infeccions, etc.)

Innervació

Abans de res, recordar-vos que la innervació de les vísceres la realitza el sistema nerviós autònom, com ja us vaig explicar a un post anterior on també parlàvem del funcionament de la bufeta. Aquest sistema nerviós autònom (SNA) es divideix en sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.

 • Innervació simpàtica: Arriba a través dels nervis esplènics majors que surten a nivell de T5-T9 per convergir en el gangli celíac. Comparteix la mateixa innervació simpàtica que l’estómac, la melsa, el pàncreas i ½ del duodè.
 • Innervació parasimpàtica: Arriba a través del nervi vago. En aquest cas, comparteix innervació amb quasi totes les vísceres, exceptuant ½ de l’intestí gruixut i els òrgans de la pelvis menor (bufeta, úter, recte).

És important saber els segments vertebrals d’on arriba la innervació ja que alguns cops s’han de buscar relacions. Amb això em refereixo al segment facilitat que ja vam parlar fa uns mesos (aquí teniu el post), i que us explicava que la hipersensibilitat d’un segment vertebral pot estar causat per una excessiva irritabilitat del dermatoma, l’esclerotoma, el miotoma o el viscerotoma del mateix segment vertebral. Llavors, una persona pot presentar dolor als músculs, la zona cutània i/o als ossos innervats pel nivell T5-T9, que són els que arriba la innervació simpàtica del fetge.

FUNCIONS

I per fi ja hem arribat al gruixut del post, què fa el fetge? Així que allà vamos!

 • Producció de bilis. La bilis ajuda en la descomposició dels aliments a nivell del duodè durant la digestió. Es produeix en el fetge i s’emmagatzema en la vesícula biliar.
 • Producció de proteïnes que aniran al plasma sanguini. Això estarà regulat a partir dels nivell d’aminoàcids en sang, ja que són les unitats a partir de les quals es formaran.
 • Producció de colesterol i triglicèrids que ajuden a transportar les grasses.
 • Metabolisme dels carbohidrats. Això es refereix a la conversió de la glucosa en glucogen per a poder-lo emmagatzemar i després destruir el glucogen per a obtenir energia.
 • Regulació de la coagulació de la sang a través de la síntesis de factors de coagulació.
 • Depuració de fàrmacs i altres substàncies tòxiques de la sang.
 • Transformació de l’amoníac tòxic en urea. L’amoníac tòxic és un residu format per la degradació de les proteïnes, que després és convertit en urea per ser expulsada a través de l’orina.
 • Emmagatzematge de ferro a través de la convecció de la hemoglobina.
 • Participació en la lluita contra les infeccions per la producció de factors immunitaris i eliminació de bacteris del torrent sanguini.

BIBLIOGRAFIA

Marta S.

El sistema nerviós autònom i la Bufeta

“I si trobés l’adreça, convidaria aquella part de mi que em van arrencar. Li enviaria una targeta demanant-li que fes una excepció, que fa tants anys que la busco que gairebé n’he oblidat el nom.”

-D’un article –

El sistema nerviós, com ja hem mencionat, està compost pel sistema nerviós central i el perifèric. Existeix també el sistema nerviós autònom que és l’encarregat de controlar la funció dels diferents sistemes viscerals de l’organisme, com per exemple la sudoració, la pressió arterial, la temperatura corporal o les secrecions digestives, entre altres.

Aquest sistema es divideix en sistema nerviós autònom simpàtic i parasimpàtic. A grans trets podríem dir que es diferencien entre ells per la localització del gangli (agrupació de cossos neuronals fora del sistema nerviós central), pel tipus de neurotransmissor (substància química que s’encarrega de la transmissió d’informació d’una neurona a l’altra) i per la funció que exerceixen sobre les vísceres. En aquest últim punt és important entendre que és imprescindible un equilibri entre els dos sistemes, ja que damunt la majoria de les vísceres exerceixen funcions contràries.

Per a poder comprendre millor les funcions que faran cadascún d’aquest sistemes és important tenir en compte que el cos no entén d’avenços tecnològics i socials, sinó de supervivència. Les variacions que exerceix el sistema nerviós autònom sobre l’activitat visceral està destinada a protegir la integritat i la supervivència de l’organisme. Dit això, el sistema nerviós simpàtic serà l’encarregat d’encarar aquest perill (fight or flight) i el parasimpàtic de mantenir el funcionament de cada sistema visceral en situació de repòs. Anem a veure alguns exemples:

Sistema simpatico y parasimpatico

Després d’aquesta “posada a punt” us vull introduir el tema que m’ha portat a fer aquest post: LES ALTERACIONS A NIVELL DE LA BUFETA.

La bufeta és un òrgan muscular buit situat a la pelvis menor. La seva funció és emmagatzemar l’orina que li arriba a través dels urèters i expulsar-la mitjançant la contracció del múscul que la forma, el detrusor. Aquesta funció tan contrària és la que provoca que la seva forma vagi variant depenent de si està plena o buida, però també del sexe i de l’edat. Quan la bufeta s’omple pot emmagatzemar fins 300-400 ml d’orina, en canvi quan està buida presenta una forma aplanada.

Una part molt important d’aquest òrgan és el trígon vesical. Aquest està situat a la part baixa i interna de la bufeta i és on es troben les terminacions sensitives encarregades d’informar del grau d’ompliment vesical. És en aquest punt en què ens hem de preguntar quina funció desenvolupa el sistema nerviós autònom damunt de la bufeta:

 • Sistema nerviós autònom simpàtic. Els impulsos nerviosos arriben a través dels nervis hipogàstrics que surt a nivell de L1-L2. La seva funció és la relaxació del detrusor mentre aquesta s’està omplint i la contracció del coll vesical per mantenir la continència.
 • Sistema nerviós autònom parasimpàtic: Els impulsos nerviosos arriben a través dels nervis pèlvics que surten a nivell de S2-S4. La seva funció és la contracció del detrusor durant l’expulsió de l’orina. Això implica que el nervi pèlvic és també qui rep la informació sensitiva de la bufeta.

També hi ha innervació voluntària, el sistema nerviós somàtic. Els impulsos nerviosos viatgen pel nervi pudend que s’encarrega d’innervar la majoria dels músculs del sòl pelvià i l’esfínter extern de la uretra, tot això de control voluntari.

Però això no és tan senzill, ja que la majoria de cops hi intervé el sistema nerviós central inhibint o activant els impulsos primaris. Amb això em refereixo a què tenim la capacitat de silenciar les ganes d’anar al bany si no és un bon moment; i això és responsabilitat del sistema nerviós central (lòbul frontal, sistema límbic, entre altres). Però també hi ha el centre pontí de la micció, molt important; localitzat a la protuberància, que s’encarrega de coordinar la contracció del detrusor i la relaxació del coll vesical per a què l’orina pugui sortir. Si aquest centre no funciona correctament es poden desenvolupar patrons de disinèrgia.

IglesiasFig5Llavors, per resumir, podríem dir que durant la fase d’emmagatzematge de l’orina predomina la funció del sistema nerviós simpàtic (relaxació del detrusor i contracció del coll vesical) i en la fase de buidament, el sistema nerviós parasimpàtic (contracció del detrusor i relaxació del coll vesical).

I quines alteracions es poden patir?

Abans de començar m’agradaria mencionar que, malgrat que els símptomes que es poden desenvolupar en aquest òrgan són similars tant quan hi ha una lesió neuronal com quan no hi és, les causes són totalment diferents.

Incontinència urinària

Es defineix com la pèrdua involuntària d’orina. Es diferencien molts tipus, alguns dels quals us explicaré ja que són més freqüents:

 • Incontinència urinària d’esforç: És quan la pèrdua va associada a un esforç o exercicis que provoquen un augment de pressió abdominal, i la causa, habitualment, s’associa a una pèrdua del suport anatòmic de la uretra, la bufeta i/o la unió uretrovesical.
 • Incontinència urinària d’urgència: És quan la pèrdua va acompanyada per una desig intens d’orinar o urgència miccional.
 • Incontinència urinària mixta: És quan la pèrdua està associada amb la urgència miccional i amb l’esforç.
 • Incontinència urinària per revessament: És quan la pèrdua es produeix perquè la capacitat d’emmagatzematge de la bufeta és superat. La causa pot ser perquè hi hagi una obstrucció a la uretra o perquè la contracció del detrusor sigui insuficient.
 • Incontinència urinària continua: És quan no hi ha desig d’anar al bany. Molts cops va associat a lesions neurològiques o després de l’extracció de la pròstata en homes.
 • Altres incontinències: Existeixen múltiples incontinències urinàries descrites que es podrien associar als tipus que hem mencionat anteriorment, però que se les aïllen. Alguns exemples són la incontinència coital, l’enuresis o la incontinència del riure.

En danys neurològics, sigui lesió medul·lar, esclerosis múltiple, dany cerebral, entre altres; el més freqüent és la incontinència urinària d’urgència, la incontinència urinària per revessament i la incontinència urinària continua. Però en aquest camp es parla més de bufeta neurògena en general, que engloba totes les possibles alteracions que es poden patir.

Llavors, diferenciem tres grups dins la bufeta neurògena:

HIPERACTIVITAT NEUROGÈNICA DEL DETRUSOR: És quan es produeixen contraccions involuntàries del detrusor amb baixos volums d’orina. Això provoca que sempre hi hagi pèrdues i, per tant, influencia en la fase d’emmagatzematge.

DISINÈRGIA VESICOESFINTERIANA: És quan es produeix una contracció simultània del detrusor (fase de buidament) i del coll vesical (fase d’emmagatzemat); impedint que es produeixi la micció.

DETRUSOR ACONTRÀCTIL: És quan el múscul que forma la bufeta no es contreu i influencia en la fase de buidament.

Prolapses

Es defineix prolapse com el descens d’un o varis òrgans pèlvics respecte la seva posició anatòmica, a través del conducte vaginal. Al modificar la posició de l’òrgan, poden aparèixer símptomes associats com incontinències o retencions urinàries, restrenyiment o incontinència fecal, dolor a la penetració (disparèunia), entre altres.

En lesions neurològiques es poden produir prolapses a causa de l’augment de pressió abdominal que han de fer per a poder evacuar ja sigui perquè pateixen restrenyiment o perquè tenen una bufeta acontràctil. Però d’això ja en xerrarem en un altre post, només us ho volia mencionar.

Més endavant us especificaré més detalladament en quines condicions es produeix un tipus o altre de bufeta neurògena i dels tractaments que hi ha. Espero que us hagi agradat!

– Marta S –

Bibliografia:

 • Comprendio de Fisiología médica – Guyton & Hall
 • Atles d’anatomia Prometheus
 • Apunts del màster
 • Treball de Final de Màster
 • Rehabilitación del Suelo Pélvico Femenino – Inés Ramírez, Stephanie Kauffmann i Laia Blanco
 • Fisioterapia en obstetrícia y uroginecología – Carolina Walker