El colesterol

“Demasiado puede ser tan perjudicial como demasiado poco”

Robert Sapolsky – ¿Por qué las cebras no tienen ulceras?

Després d’aquests dies tan intensos i copiosos, toca tornar a la rutina. Pensant en tot el que hem menjat, he decidit fer aquesta entrada. No ho faig per sentir-nos culpables pel que ja hem fet, sinó per encarar l’any amb una energia diferent a través del coneixement dels processos del maleït colesterol.

Quan ens parlen del colesterol, ens l’imaginem com el dolent de la pel·lícula, però realment no és tan dolent. L’objectiu d’aquesta entrada és veure que el colesterol és una grassa absolutament essencial per la vida, ja que sense ell no existirien, per exemple, les hormones.

colesterol.jpg

El colesterol forma part del grup dels lípids, juntament amb els triglicèrids o els fosfolípids. Aquestes substàncies tenen la particularitat que són insolubles en aigua i participen en la formació de membranes cel·lulars, així com també en diferents processos metabòlics. I són en aquests processos metabòlics que els anem absorbint, per després transportar-los, transformar-los i utilitzar-los en moltíssims processos essencials per la vida.

Els triglicèrids, el colesterol i els fosfolípids entren al cos a través de la digestió formant les quilomicrones, unes gotes petites compostes bàsicament de greix, per ser transportades fins allà on es necessiti o al fetge. Al fetge pateixen diferents reaccions per formar les lipoproteïnes. Es diferencien quatre tipus de lipoproteïnes: les VLDL (lipoproteïnes de molt baixa densitat) que contenen altes concentracions de triglicèrids; les IDL (lipoproteïnes de densitat mitja); les LDL (lipoproteïnes de baixa densitat) amb concentracions molt altes de colesterol i moderada de fosfolípids i les HDL (lipoproteïnes d’alta densitat) que contenen moltes proteïnes i poc colesterol i fosfolípids. La funció de les lipoproteïnes és transportar els components lipídics per la sang allà on sigui necessari.

Si la quantitat de greix és excessiva per les necessitats del cos, s’emmagatzema. Els magatzems del cos són: el teixit adipós i el fetge.

 • Teixit adipós: La funció bàsica del teixit adipós és emmagatzemar greix i ho fa a través dels adipòcits o cèl·lules grasses. Aquestes cèl·lules ja les he mencionat altres vegades i us deixo una de les entrades en que més en vaig xerrar i que la trobo molt interessant: L’obesitat: orígens i malaltia
 • Fetge: Aquest òrgan té capacitat d’emmagatzemar grans quantitats de triglicèrids per l’ús del cos, així com també de sintetitzar fosfolípids i colesterol.

Sí, ho heu llegit bé! El fetge té la capacitat de crear colesterol i, fins i tot, la quantitat és major que el que s’ingereix per la dieta. Tot aquest colesterol s’utilitzarà per la formació de membranes cel·lulars, dels àcids biliars de la digestió i de moltes hormones com per exemple les sexuals o el cortisol.

Crec que arribats a aquest punt la pregunta que ens hem de fer és: què provoca que tinguem el colesterol alt?

 • Excés de quantitat de colesterol ingerit per dieta. Malgrat això, s’ha vist que quan augmenta la ingesta, disminueix la síntesis pròpia del cos provocant així un control.
 • Excés de pes o falta d’activitat física. Això provoca s’arriba a emmagatzemar greix entre les cèl·lules del fetge.
 • Falta d’insulina. La insulina facilita l’entrada de la glucosa als teixits; si això no succeeix (el que podria ser una diabetis) aquesta es transforma i s’emmagatzema als adipòcits.
 • Falta d’hormona tiroïdal. S’ha vist que la falta d’aquesta hormona provoca que augmenti la concentració sanguínia de colesterol.
 • Trastorns genètics.

Realment el cos ha format un circuit tancat portant colesterol on sigui necessari i recollint el que sobra per guardar-lo davant situacions de major demanda. El problema és que tenim més partícules de les que toca fent que el fetge es vegi sobrepassat o que la demanda energètica de les cèl·lules estigui molt disminuïda. Arribats a aquest punt és quan a l’analítica apareix el colesterol “dolent”, el LDL, que porta grans quantitats de colesterol alt o, si es prolonga en el temps, problemes més greus com l’aterosclerosis.

gear-2817559_960_720.jpg

Crec que arribats en aquest punt hem de ser conscients que el colesterol NO ÉS ABSOLUTAMENT DOLENT, encara que l’excés pot provocar problemes molt greus. Les nostres accions determinen què ens succeirà: “hay que intentar minimizar los procesos que a largo plazo nos pueden causar problemas”. I amb aquesta frase del gran Dr. Wifredo Ricart vull acabar concloent que una dieta sana (independentment de la ideologia que es segueixi) i el menys contaminada possible, bastant de moviment i un bon descans, són les claus per a què el colesterol es mantingui en els nivells adequats.

Bibliografia

 • Compendio de Fisiologia médica – Guyton & Hall
 • Apunts de PNI

-Marta S.-

EL FETGE, les funcions

“Hay tantas cosas, en todos los sentidos, que no nos podemos permitir y a las que, sin embargo, nos resignamos suspirando para estar integrados y sentirnos <normales>”

El fetge és un dels òrgans més importants del cos humà per la rellevància de les funcions en les que participa. Abans de parlar d’això però, m’agradaria fer-vos una petita introducció amb diferents punts importants que crec que s’han de conèixer.

INTRODUCCIÓ

Situació

img_20161009_185712En anatomia es divideix l’abdomen en nou parts (així com apareix en la fotografia), el fetge es troba en la part superior dreta i mitja anomenada hipocondri dret i epigastri, respectivament. Llavors, quant es vol palpar el fetge s’ha d’anar a buscar sota les costelles del costat dret, ja que només en surt una petita part.

Quan s’estudien els òrgans també és important tenir en compte les relacions que hi ha entre ells ja que una disfunció del fetge els pot afectar o al revés. Llavors, el fetge es relaciona amb:

 • 7ena-11ena costella i l’estern
 • Diafragma
 • Vesícula biliar
 • Vena cava inferior i vena porta
 • Artèria hepàtica
 • Esòfag
 • Estómac
 • Glàndula suprarenal dreta i ronyó dret
 • 1ª i 2ª porció del duodè
 • Curvatura hepàtica del colon.

Forma

En el fetge diferenciem dues cares, la diafragmàtica on trobem dos lòbuls i la cara visceral que trobem quatre lòbuls.

higado2En la primera cara, la divisió dels dos lòbuls es produeix a través del lligament suspensori del fetge o falciforme que el fixa al diafragma. Però també existeixen altres lligaments importants que vull mencionar i que us poso la fotografia perquè els aneu situant: el lligament coronari del fetge (va al cor), els lligaments triangulars (un a cada costat) i el lligament rodó del fetge (va al melic, ja que durant el procés embrionari és l’artèria que porta la sang al cor mitjançant el cordó umbilical).

En la cara visceral el que trobem són les impressions de les vísceres que té sota. Per exemple en el lòbul esquerra trobem la impressió gàstrica i en el lòbul dret la impressió còlica (de l’angle hepàtic del colon), la renal (ronyó dret) i la suprarenal (glàndula suprarenal dreta). Els altres lòbuls es van relacionant amb estructures com la 1ª porció del duodè en quant al lòbul quadrat o la bossa omental(*) en quant al lòbul caudal.

(* la bossa omental, o també anomenada transcavitat dels epiplons, és un espai real lliure que està ple de líquid peritoneal que ajuda al lliscament entre les vísceres. Té un forat que comunica amb el peritoneu i es diu hiat de Winslow. Aquesta transcavitat es pot veure alterada en traumatismes, cirurgies abdominals amb sagnats (perquè es coagula la sang i perd la capacitat de moviment), infeccions, etc.)

Innervació

Abans de res, recordar-vos que la innervació de les vísceres la realitza el sistema nerviós autònom, com ja us vaig explicar a un post anterior on també parlàvem del funcionament de la bufeta. Aquest sistema nerviós autònom (SNA) es divideix en sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.

 • Innervació simpàtica: Arriba a través dels nervis esplènics majors que surten a nivell de T5-T9 per convergir en el gangli celíac. Comparteix la mateixa innervació simpàtica que l’estómac, la melsa, el pàncreas i ½ del duodè.
 • Innervació parasimpàtica: Arriba a través del nervi vago. En aquest cas, comparteix innervació amb quasi totes les vísceres, exceptuant ½ de l’intestí gruixut i els òrgans de la pelvis menor (bufeta, úter, recte).

És important saber els segments vertebrals d’on arriba la innervació ja que alguns cops s’han de buscar relacions. Amb això em refereixo al segment facilitat que ja vam parlar fa uns mesos (aquí teniu el post), i que us explicava que la hipersensibilitat d’un segment vertebral pot estar causat per una excessiva irritabilitat del dermatoma, l’esclerotoma, el miotoma o el viscerotoma del mateix segment vertebral. Llavors, una persona pot presentar dolor als músculs, la zona cutània i/o als ossos innervats pel nivell T5-T9, que són els que arriba la innervació simpàtica del fetge.

FUNCIONS

I per fi ja hem arribat al gruixut del post, què fa el fetge? Així que allà vamos!

 • Producció de bilis. La bilis ajuda en la descomposició dels aliments a nivell del duodè durant la digestió. Es produeix en el fetge i s’emmagatzema en la vesícula biliar.
 • Producció de proteïnes que aniran al plasma sanguini. Això estarà regulat a partir dels nivell d’aminoàcids en sang, ja que són les unitats a partir de les quals es formaran.
 • Producció de colesterol i triglicèrids que ajuden a transportar les grasses.
 • Metabolisme dels carbohidrats. Això es refereix a la conversió de la glucosa en glucogen per a poder-lo emmagatzemar i després destruir el glucogen per a obtenir energia.
 • Regulació de la coagulació de la sang a través de la síntesis de factors de coagulació.
 • Depuració de fàrmacs i altres substàncies tòxiques de la sang.
 • Transformació de l’amoníac tòxic en urea. L’amoníac tòxic és un residu format per la degradació de les proteïnes, que després és convertit en urea per ser expulsada a través de l’orina.
 • Emmagatzematge de ferro a través de la convecció de la hemoglobina.
 • Participació en la lluita contra les infeccions per la producció de factors immunitaris i eliminació de bacteris del torrent sanguini.

BIBLIOGRAFIA

Marta S.