Entrevista a Josep Fabà

Aquesta setmana hem entrevistat en Josep Fabà, un psicogerontòleg amb molta vocació, i amb qui hem volgut conversar sobre un tema poc debatut, la sexualitat en la gent gran. Perquè el conegueu millor li vam demanar que ens fes un resum de la seva trajectòria formativa i professional que compartim amb vosaltres. I després us deixem amb l’entrevista. Esperem que serveixi per trencar tabús i per aprendre a valorar i a donar la importància que es mereix a aquest aspecte de la vida en vellesa.

 

El meu nom és Josep Fabà, Doctor en Psicogerontologia i membre del Grup d’Investigació en Gerontologia de la Universitat de Barcelona. Actualment compagino la meva feina de docent a la Universitat de Barcelona amb el càrrec de psicòleg en un centre residencial, i he participat en l’elaboració de diverses publicacions sobre sexualitat i vellesa.

JOSEP_FABA_2017

“Els estudis sobre sexualitat a la vellesa acostumen a indicar que l’activitat sexual en aquesta etapa del cicle vital és més freqüent del que algunes persones es pensen, i s’ha vist, en diferents països, que com a mínim el 40% de la gent gran es manté sexualment activa.” – Josep Fabà.

1. En primer lloc, i per centrar-nos: què entenem per sexualitat? Va més enllà del sexe o les relacions sexuals?

La definició de sexualitat no és senzilla, i diferents autors ho han fet de maneres molt variades. Però si una cosa està clara és, precisament, que cal trencar amb aquesta tendència tan difosa a nivell social d’equiparar sexualitat a pràctiques sexuals, doncs és reduccionista i implica l’empobriment d’un concepte tremendament ric.

Tenint en compte algunes definicions rellevants, com les de Félix López o l’OMS, quan parlem de  sexualitat ens referim a una dimensió de l’ésser humà, una dimensió, de fet, molt rellevant, que inclou la pràctica sexual i la reproducció però que va molt més enllà d’aquestes. Lluny d’això, la sexualitat és el conjunt de maneres que tenim d’experimentar-nos a nosaltres mateixos, i d’expressar-nos, com a éssers sexuats que som. Dit d’una altra manera, naixem amb un cos amb unes característiques determinades que és el resultat de l’expressió de la nostra càrrega genètica, i a mesura que creixem, aquest cos es va desenvolupant mentre interactuem amb el nostre entorn social, cultural, econòmic, polític, legal, etc. Aquestes interaccions influiran en la manera en que pensem en nosaltres mateixos com a ésser sexuats (per exemple, en si ens identifiquem com a homes o com a dones, en què creiem que implica ser home o dona, en si ens considerem o no atractius, en la nostra orientació sexual, en les nostres necessitats sexuals, en què ens atreu o desagrada sexualment, o en què ens causa plaer o malestar), en la manera en la que pensem sobre la sexualitat en general (pensaments, creences, actituds, valors, etc.) i en el nostre comportament (en aquest cas podríem parlar de la decisió de ser o no sexualment actius, de formar o no una parella, de tenir o no fills, o en el tipus de pràctiques sexuals que es posen en marxa). Tot això i més, doncs, és sexualitat.

2. Per què creus que és important parlar i tenir en compte la sexualitat en la gent gran? Creus que és un tema obviat i/o silenciat en la nostra societat?

És important perquè som éssers sexuals des del moment en què som concebuts (en el moment de la unió d’un òvul i un espermatozou es determina el sexe genètic) fins al moment que morim, i aquesta és una realitat a la que no podríem renunciar encara que ho volguéssim, de manera que totes les persones grans són éssers sexuals i compten amb aquesta dimensió humana que és la sexualitat. Això no implica que es tracti d’un col·lectiu homogeni: cada persona gran és única, de manera que la seva manera d’experimentar-se a sí mateixa, la seva manera de pensar sobre la sexualitat, i la seva manera d’expressar les pròpies necessitats sexuals variaran enormement.

Cal pensar en la gent gran com éssers sexuals, precisament, degut a la centralitat d’aquesta dimensió. No fer-ho implica tenir una imatge incompleta del que suposa ser gran, i dificulta que la gent gran pugui expressar i satisfer les seves necessitats sexuals i que aquells que així ho vulguin puguin continuar beneficiant-se de la pràctica sexual. En alguns casos, a més a més, es pot arribar a traduir en accions que poden tenir un efecte perjudicial sobre el benestar de les persones grans. Oposar-se al fet que un pare o mare vulgui establir una nova relació de parella, dutxar a una persona gran en un lloc on altres persones la poden veure, o receptar un fàrmac que pot interferir en la resposta sexual sense preguntar si això és important o no per la persona o explicar-l’hi, són alguns exemples de conductes que es poden produir pel fet de pensar que la sexualitat és una dimensió irrellevant en la vellesa, i que caldria evitar.

No obstant, no ajuda en aquest sentit el fet que, efectivament, la sexualitat a la vellesa és un tema del qual es parla més aviat poc, i que roman pràcticament invisible en la nostra societat. Si bé és cert que vivim en una societat cada cop més oberta, també ho és que la sexualitat continua sent un tema tabú, i que continuem caient en el parany dels models de bellesa imperants i en l’edatisme. Això ho podem veure, per exemple, en anuncis de roba interior o productes relacionats amb l’activitat sexual, que normalment estan protagonitzats per homes i dones joves i amb uns cossos d’unes característiques molt determinades. Lamentablement, els anuncis de llenceria, preservatius o lubricants on hi apareguin persones grans són més aviat escassos, per no dir inexistents.

3. Què caracteritza o en què es diferencia la sexualitat que practica la gent gran?

Els estudis sobre sexualitat a la vellesa acostumen a indicar que l’activitat sexual en aquesta etapa del cicle vital és més freqüent del que algunes persones es pensen, i s’ha vist, en diferents països, que com a mínim el 40% de la gent gran es manté sexualment activa, tot i que la probabilitat de ser sexualment actiu sembla ser més baixa entre les dones que entre els homes, i entre les persones de més edat.

Si ens centrem en les diferències amb les generacions més joves probablement cal tenir en compte que bona part de la gent gran d’avui en dia va créixer en un entorn més aviat repressiu, entre d’altres coses, pel que fa a la sexualitat. En aquest entorn, pràcticament no es parlava de sexualitat, o es feia des d’un model moral, que busca diferenciar entre allò que és moralment admissible o reprovable. Des d’aquest model, es considera lícita la pràctica sexual quan va encaminada a la procreació i es produeix en el marc d’un matrimoni entre un home i una dona. Degut a això, moltes persones grans han desenvolupat actituds erotofòbiques, i això les pot portar, entre d’altres, a negar-se el dret a ser sexualment actives tot i que tinguin el desig de ser-ho. D’altra banda, la menor igualtat entre homes i dones, que afortunadament ha anat disminuint amb el temps, hauria facilitat que la vida sexual de les parelles grans hagi estat regulada, en major mesura, per l’home, i que la dona hagi jugat un paper secundari en aquest sentit.

Si comparem les persones grans amb elles mateixes quan eren joves, es podrien mencionar els canvis a nivell de resposta sexual i la major prevalença de disfuncions sexuals, i és que a mesura que envelleixen, les dones poden experimentar una menor lubricació i dilatació vaginal, i els homes, una disminució de la vigorositat de l’erecció o una major dificultat per aconseguir tenir-ne una, i tant les unes com els altres, una disminució del desig sexual. Això, però, no té per què ser la norma, i de fet el coit és una de les pràctiques sexuals més freqüents entre aquelles persones grans que es mantenen sexualment actives i disposen d’una parella.

Per últim, mencionar que a la vellesa també es poden produir canvis positius en el terreny de la pràctica sexual. De fet, alguns dels canvis comentats en relació a la resposta sexual poden donar lloc a una activitat sexual més pausada i tranquil·la, i menys centrada en la penetració i la necessitat d’arribar ràpidament a l’orgasme. El fet que els fills ja no visquin a casa, la major disponibilitat de temps després de la jubilació, i la pèrdua de la por a tenir un embaràs no desitjat són factors que també poden ajudar en aquest sentit.

4. Si partim de la idea que part de la sexualitat està a la ment, hi ha diferències entre la manera d’expressar aquesta sexualitat i el desig sexual entre persones grans amb o sense deteriorament cognitiu?

Totalment. El fet de tenir un deteriorament cognitiu lleu, o un deteriorament cognitiu més significatiu com podria passar en el cas de les demències, pot generar canvis en la capacitat que la persona té de satisfer les pròpies necessitats sexuals, i en la manera de fer-ho. Hi ha estudis, per exemple, que suggereixen que la prevalença de disfunció erèctil podria ser més elevada entre homes grans amb demència que entre homes grans sense deteriorament cognitiu. Igualment, les persones amb demència també poden experimentar un desig sexual menor (fet que sovint passa desapercebut o es pot atribuir a l’envelliment en sí) i una major dificultat per recordar els gustos de la parella, o senzillament, la seqüència típica de l’acte sexual. D’altra banda, és freqüent que aquestes persones oblidin quan ha estat l’últim cop que han mantingut relacions sexuals amb la seva parella, donant lloc a peticions sexuals continuades i/o recriminacions.

Mantenint-nos en el cas de les persones amb demència, en alguns casos poden presentar comportaments sexualment inapropiats, és a dir, actes verbals o físics amb càrrega sexual que es produeixen en un entorn en el que resulten inacceptables. Podria ser el cas, per exemple, d’una persona que intentés tocar els pits a qui s’encarrega de dutxar-la, o mantenir relacions sexuals amb una altra persona que visqués en la mateixa residència i que tingués un deteriorament cognitiu greu. Això es podria deure, entre d’altres raons, a una major dificultat per inhibir el propi comportament, a una menor comprensió de la naturalesa d’una relació cuidador-persona cuidada, o al fet de confondre una altra persona amb la pròpia parella.

5. Suposem que, òbviament, el deteriorament físic també influencia en les relacions sexuals. Com assessores en aquest aspecte?

El deteriorament físic i les limitacions funcionals que les persones poden experimentar en diferents graus a mesura que envelleixen poden convertir-se en entrebancs addicionals per la pràctica sexual.

Si una persona gran demana orientació a un professional de la salut per buscar maneres per continuar sent sexualment activa tot i aquestes limitacions, la primera cosa a considerar és que segurament l’activitat sexual és rellevant en la seva vida, donat que hi ha una tendència entre la gent gran a evitar parlar de qüestions relacionades amb la seva sexualitat amb els professionals que s’encarreguen d’atendre-les. Ajudar-la a superar les dificultats que presenti perquè pugui gaudir de la pràctica sexual com ho feia abans, o de la manera més semblant possible a com ho feia abans, hauria de convertir-se en un objectiu més de l’atenció que aquesta persona rep.

En el cas de rebre una consulta d’aquest tipus, seria interessant que un o més professionals amb més coneixements que jo de la causa que origina la limitació (traumatòlegs, fisioterapeutes, etc.) analitzessin amb cura el cas i valoressin si és recomanable o no que la persona en qüestió es mantingui o no sexualment activa, quines conseqüències negatives podria tenir, i de quines maneres es podria minimitzar els riscs associats a la pràctica sexual. Aquesta valoració s’hauria de fer evitant caure en el paternalisme, i evitant que es veiés influenciada pels valors personals dels professionals en qüestió, i les conclusions s’haurien de transmetre a la persona interessada de forma comprensible per tal que aquesta, un cop informada, pogués prendre lliurement la decisió que més li convingués (que pot o no coincidir amb la recomanació dels professionals, o implicar o no un menor o major risc per la seva salut física).

6. Existeix una edat màxima per expressar la sexualitat? I les relacions sexuals?

No existeix ni una edat mínima ni una edat màxima. Podríem dir que la sexualitat és com l’energia: no es destrueix, només es transforma.

Els nens i les nenes poden posar en marxa conductes que denoten un interès cap a tot allò que té a veure amb la sexualitat, com masturbar-se, fer preguntes sobre com es fan els fills, o jugar a metges amb altres nens i nenes per, simplement, satisfer la seva curiositat i veure els cossos d’altres persones. En el pol oposat, a la vellesa, cal tenir en compte que les pràctiques sexuals no es redueixen al sexe amb penetració, ni han d’implicar sempre els genitals, sinó que hi ha moltes altres maneres d’experimentar plaer a través del cos, sigui o no amb la companyia d’una altra persona. Per a algunes persones, tombar-se al llit amb la seva parella, donar-se petons, i fer-se abraçades i carícies pot ser una important font d’excitació i plaer, i ajudar a satisfer necessitats afectives importants, com la de sentir-se estimat, encara que no s’acompanyi de penetració ni d’orgasme. Aquesta capacitat es manté durant tota la vida, una altra cosa és que hi pugui haver persones grans que, lliurement, decideixin renunciar-hi, cosa que és totalment lícita.

7. Quins són els motius habituals pels que les parelles deixen de tenir relacions sexuals? En quina edat succeeix això?

Els motius poden ser molt variats, i no tenen per què donar-se a una edat determinada, tot i que, dins la vellesa, a més edat, menys probabilitat de seguir sent sexualment actiu.

En alguns casos, es pot renunciar a la pràctica sexual per una disminució del desig sexual, molt sovint combinada amb la monotonia que es pot instal·lar en les relacions sexuals de les parelles de llarga duració (en aquest cas, probablement, de molt llarga duració). Al mateix temps, aquesta monotonia es pot veure agreujada per la manca de comunicació sobre la vida sexual entre ambdós membres de la parella,  o per la falta d’iniciativa a l’hora de buscar o introduir canvis, novetats, en les relacions sexuals.

En altres casos, alguns canvis en la resposta sexual dels que ja hem parlat (la disminució de la lubricació i dilatació vaginal o la pèrdua de vigorositat de les ereccions) poden generar malestar físic i/o psicològic durant la pràctica sexual. Això, sumat al desconeixement de l’existència de mecanismes per minimitzar l’impacte d’aquests canvis, o a la incomoditat que pot suposar buscar ajuda de professionals, també pot facilitar que algunes parelles renunciïn a la pràctica sexual. En aquesta línia, no ens podem oblidar tampoc de les disfuncions sexuals, que en alguns casos poden ser considerades, de manera errònia, una conseqüència inevitable i no tractable de l’envelliment.

I per pensar en algun altre motiu, podríem dir que una educació sexual deficitària podria haver facilitat que algunes persones grans considerin que la pràctica sexual únicament és lícita quan persegueix finalitats reproductives. Si es pensa d’aquesta manera, un cop arribada la menopausa seguir sent sexualment actiu pot deixar de tenir sentit.

8. Com a professionals, quins consells ens donaries per abordar i reaccionar davant d’aquesta demanda? Quines accions creus que serien més favorables? I quines contraproduents?

Primer de tot, cal desterrar la idea de que les persones grans, necessàriament, pel fet de ser grans, no tenen necessitats afectives i sexuals. Un cop tinguem clar que hi ha persones grans que volen continuar sent sexualment actives, cal que reconeguem el dret de totes les persones a construir una biografia sexual única i diferent a la dels demés. No podem imposar la nostra manera de pensar, els nostres valors, les nostres prioritats en relació a la sexualitat a altres persones, i ignorar sistemàticament el seu punt de vista i el seu sistema de metes. A no ser que es demostri el contrari, les persones grans tenen el mateix dret que qualsevol adult a prendre decisions lliurement sobre la seva vida sexual. En el cas que una persona gran busqui l’ajuda d’un professional, doncs, és important respectar els principis fonamentals de la bioètica, no només el d’autonomia, sinó també el de beneficència (intentar ajudar sempre que es pugui, per exemple, proporcionant informació de qualitat), el de no-maleficència (evitar accions que puguin ser perjudicials, per exemple, fent sentir malament a algú pel fet de voler continuar sexualment actiu tot i tenir una edat determinada), i el de justícia (tractant a tothom per igual independentment de factors com l’edat).

De fet, aquests, i altres consells, es poden trobar de manera desenvolupada en una guia que hem publicat recentment, titulada “Sexualidad en entornos residenciales de personas mayores. Guía de actuación para profesionales” *, i que es pot descarregar gratuïtament a través de la pàgina web de la Fundación Pilares. Si bé aquesta guia està més aviat dirigida als professionals que treballen en centres residencials, moltes de les recomanacions poden ser d’utilitat per als que atenen a persones grans no institucionalitzades.

*http://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-guias03-sexualidad.php (aquí l’enllaç per poder-la descarregar).

Moltíssimes gràcies Josep! Ha estat un plaer poder-te fer aquesta entrevista i aprendre tantes coses. Creiem que servirà per obrir els ulls a una realitat poc explorada i valorada i no per això, menys important. Et deixem les portes del blog obertes perquè hi tornis a col·laborar sempre que ho vulguis.

-Apapatxar-

Terapia Ocupacional i Neurorehabilitació

Aquesta setmana ens fa molta il·lusió anunciar una nova col·laboració, amb la qual també volem iniciar un petit projecte dins del blog: donar visibilitat a la tasca d’altres professionals amb els que els fisioterapeutes treballem colze a colze. En aquest cas, volem destacar la figura del terapeuta ocupacional, i qui millor per explicar-nos-ho que un d’ells. Qui ens dóna una petita mostra d’aquesta feina és el Ginés Ruiz, diplomat en Terapia Ocupacional a la Universidad Miguel Hernández (Elche), especialitzat en neurorehabilitació de l’adult després de fer el máster a la Gimbernat i format també en Terapia Ocupacional en pediatria. Part de la seva formació i experiència laboral han estat a França, realitzant un Erasmus a Lyon i treballant a París durant un any. També ha fet una petita incursió dins el món de l’ensenyament, exercint de professor col·laborador a la Universidad Miguel Hernández i actualment, des de fa 7 anys, treballa a l’Institut Ortopèdic de Barcelona com a especialista en la confecció de fèrules fetes a mida. A més d’un gran professional és una persona molt creativa. Us deixem doncs amb la seva entrada.

Dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñalo a pescar y comerá siempre(proverbio chino)

Creo que va siendo hora que aparezca la terapia ocupacional en este blog y me siento muy honrado al ser yo quien os de unas primeras pinceladas sobre esta disciplina.

-La definición de la profesión más difundida y conocida es la siguiente:

Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.” (American Occupational Therapy Association, 1986)

El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar al paciente para alcanzar un equilibrio en las ocupaciones, a través del desarrollo de habilidades que le permitirán funcionar a un nivel satisfactorio. El resultado de la intervención es la capacitación del paciente para que dé una respuesta apropiada a sus propias necesidades, con el fin de que su vida sea satisfactoria y productiva.

En definitiva -y como se suele decir- no se trata de dar años a la vida, si no vida a los años.

Los objetivos de la terapia ocupacional por lo tanto ya se pueden intuir, entre ellos:

 • Valorar las necesidades del paciente en función de los roles ocupacionales requeridos por él.
 • Identificar las habilidades necesarias para apoyar esos roles (habilidades físicas, cognitivas…).
 • Cambiar o minimizar las conductas que dificultan la ejecución ocupacional.
 • Mejorar la ejecución de los roles.
 • Ayudar al paciente a desarrollar, reaprender o mantener las habilidades a un nivel de competencia que le permita la ejecución de los papeles ocupacionales de manera satisfactoria.
 • Ayudar al paciente a alcanzar un uso organizado, satisfactorio y con un propósito del tiempo.
 • Capacitar al paciente para actuar a un nivel que satisfaga sus necesidades de una forma aceptable para él y para la sociedad.

Entendemos cada paciente como ser único y a su vez es la razón de existencia de la terapia ocupacional. Nuestro tratamiento por lo tanto va siempre ligado a una exhaustiva valoración de las capacidades del paciente y a un posterior establecimiento de objetivos. Objetivos que en la mayoría de casos serán consensuados con el propio paciente.

-¿Cómo actúa la terapia ocupacional en neuro-rehabilitación?

Las lesiones y alteraciones neurológicas pueden producir problemas motores, daños cognitivos y sensoriales, trastornos del desarrollo, disfunciones del aprendizaje o situaciones psicosociales que afecten las actividades y la participación en estas.

Los marcos de referencia aplicados para este tipo de pacientes son varios:

 • Biomecánico: Se utiliza principalmente para el tratamiento de los trastornos ortopédicos y de disfunciones musculares. Los objetivos en los que se centra el tratamiento de terapia ocupacional  son el incremento de la movilidad, de la fuerza muscular, de la estabilidad y la resistencia con el fin de mejorar la función.
 • Neurodesarrollo: Este marco se centra en la secuencia de las intervenciones y en el uso de las percepciones sensoriales, y las respuestas voluntarias o reflejas, para promover la competencia y la progresión a través de las etapas de la mejoría. En este marco es donde encontramos enfoques para la neuro-rehabilitación como Bobath, Kabat, o la Integración Sensorial (de Jean A. Ayres).
 • Cognitivo-Perceptivo: Este marco se desarrolló para tratar problemas funcionales derivados de los trastornos perceptivos y/o cognitivos, causados por el daño cerebral o un trastorno o retraso en el desarrollo.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta estos tres enfoques, en primer lugar el terapeuta ocupacional deberá evaluar el impacto que las alteraciones físicas, sensoriales o psicológicas tienen en las actividades de la vida diaria, trabajo u ocio del paciente. De esta manera, se podrá establecer un tratamiento mediante técnicas y actividades de carácter ocupacional con el fin de mejorar o sustituir funciones motoras, sensoriales, cognitivas o psicosociales deterioradas. En este sentido, se puede actuar en muchos ámbitos: la persona, la actividad y el entorno físico y humano (familia y amigos).

Quisiera describir a qué nos referimos cuando hablamos de “sustituir funciones”. Como es sabido, las alteraciones neurológicas (dependiendo del tipo u origen que sean) suelen dejar secuelas que afectan a las capacidades motoras del paciente.

Es en estos casos cuando más se aconseja el uso de ortesis o productos de apoyo (también conocidos como ayudas técnicas). Estos sirven fundamentalmente para facilitar la recuperación de una función, compensar los déficits o sustituir los componentes de actividades que el paciente no puede llevar a cabo.

Algunos ejemplos son:

 • Sillas de ruedas: Siempre dependiendo del grado de afectación del paciente se escogerá un tipo de silla u otra. En este aspecto, existe un amplio mercado que nos permite adaptarla lo máximo posible a las necesidades de éste. Por ejemplo, para un paciente con paraparesia (con alteraciones de la movilidad y/o la sensibilidad en las piernas) pero con buena movilidad de tronco y brazos se le aconsejará una silla de ruedas que sea ligera, de rueda grande para que se pueda autopropulsar él mismo, que libere las escápulas para un mejor función de brazos, y que se pueda plegar y montar fácilmente (incluso si el paciente quiere montar la silla sentado en su coche).

  silla-de-ruedas-activa-plegable-de-carbono-veloce-01
  O por poner otro ejemplo de un caso muy diferente, podría ser un paciente con tetraplejia (alteraciones de la movilidad y/o la sensibilidad tanto de brazos como de piernas), al que se le tendría que facilitar una silla de ruedas basculante, especialmente pensada para personas de movilidad muy reducida. Como el nombre indica se trata de una silla que bascula permitiendo realizar numerosos cambios posturales. El sillón a su vez puede estar hecho a medida para un adecuado control postural y prevención de úlceras por presión. Además son unas sillas que por su peso suelen disponer de un motor para permitir la movilidad con un simple joystick que se puede adaptar, por ejemplo, a la mandíbula del paciente para que éste pueda desplazarse de manera independiente.4effbaa75bd65a2db16982e09a3ca56b77cee7d8_558afddc9301cc19588b6808
 • Antiequinos: Estas férulas se suelen recomendar cuando un paciente presenta pie 27811-2equino (pie caído hacia abajo y hacia dentro) por disfunción del nervio tibial anterior o del nervio ciático poplíteo externo. Están orientadas a controlar la flexión plantar para facilitar la marcha y entre ellas, la más conocida es el rancho de los amigos.
  Existen en el mercado muchos tipos de antiequinos que se deben recomendar según afectación. El conocido foot-up es recomendado para pacientes con afectación de la flexión dorsal pero desaconsejado si además hay inestabilidad medio-lateral de tobillo.

  O también sistemas de estimulación nerviosa para activar la musculatura afectada, como por ejemplo el Bioness L300 que se coloca justo bajo rodilla y mediante un sensor en el zapato capta en qué fase de la marcha tiene que realizar la estimulación del tibial anterior y con qué intensidad.
 • Férulas de mano: Son órtesis que se aplican para conseguir una mejor alineación de las articulaciones de la muñeca y la mano en pacientes que de manera voluntaria no pueden (por ejemplo, por espasticidad). En estos casos, lo ideal es hacerlas a medida y por ello los terapeutas ocupacionales tenemos formación específica. Pero también existen férulas en el mercado que se suelen aplicar.
  52378_280x280
 • Ayudas técnicas o productos de apoyo: Se definen así los productos pensados para prevenir, compensar, controlar o mitigar deficiencias y limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Estas se clasifican por la actividad a la que se refieren: de higiene, de vestido, de alimentación, etc.

  Por ejemplo, para un paciente con hemiparesia (alteración de la movilidad y/o la sensibilidad de una mitad del cuerpo) se le podría proponer una tabla de preparación de alimentos adaptada, la cual dispone de un soporte para colocar el alimento, y así poder manipularlo con una sola mano (por ejemplo, pelar una patata).

  sistema-de-preparacion-para-alimentos-02

  O, para un paciente con paraparesia, siempre se suele aconsejar el uso de tablas de transferencia para poder pasar de la silla a la cama, o de la silla al coche sin demasiado esfuerzo. Existen muchos tipos de tablas de transferencia, desde aquellas que son de madera y rectas, a otras curvadas, o incluso algunas fácilmente plegables.

tabla-de-transferencias-curva-01

No quisiera acabar sin recordar que para cualquier caso, el terapeuta ocupacional deberá evaluar a cada paciente y así poder recomendar un tipo de férula o ayuda técnica para que el paciente pueda hacer un uso efectivo de ella.

En definitiva, incluir un terapeuta ocupacional al equipo de neuro-rehabilitación siempre será un valor añadido. Nuestra tarea no sólo se centra en el paciente sino también en su entorno, es decir, entendemos al paciente como un ser que se desenvuelve en un entorno que en muchos casos es limitador de la actividad, o de la participación en ella. Pacientes con lesiones en el sistema nervioso encuentran día a día barreras que les impiden disponer de una calidad de vida óptima, y es sobre este aspecto donde el terapeuta ocupacional debe trabajar.

Ser terapeuta ocupacional es aprender de cada paciente, es saber escuchar y trabajar constantemente con la empatía. Lo que más valoro de mi profesión es el vínculo que se crea entre paciente y terapeuta. Vínculo que se trabaja sesión tras sesión y que cuanto más fuerte es, más fácilmente se consiguen los objetivos establecidos.

Referencias:

 • Conceptos fundamentales de la terapia ocupacional. Polonio López B, Durante Molina P, Noya Arnaiz B. Editorial Panamericana. 2001
 • Neurorrehabilitación. Cano de la Cuerda R, Colllado Vázquez S. Editorial Panamericana. 2012

-Ginés Ruiz Amorós-Terapeuta Ocupacional