Reflex d’estirament i altres reflexes

“Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación” – Proverbi àrab

Aquesta setmana tinc el repte d’explicar-vos un dels conceptes clau en fisiologia del múscul i bàsic de conèixer per un fisioterapeuta; parlo del reflex miotàtic o reflex d’estirament. Aquesta entrada serà la base per entendre la de la setmana vinent, on us vull parlar de l’espasticitat. Però seguim que tenim feina…

-En primer lloc és important saber que un reflex és una resposta inconscient i esteriotipada, que es produeix davant d’un estímul, i que té la finalitat de defensar o beneficiar l’organisme. La integració pot ser simple o complexa segons el nº de neurones que impliqui i si la informació passa per centres superiors o no.

En general es parla de 2 tipus de reflexes: els monosinàptics (que impliquen només 2 neurones) i els polisinàptics (que impliquen més de 2 neurones).

Els reflexes estan basats en el que anomenem un arc reflex, és a dir, una connexió entre 2 o més neurones. Aquesta connexió via sinapsi conforma un circuit, que és la unitat funcional dels sistemes neurals.

Cada neurona té accions funcionals específiques (i diferents segons les connexions que faci) i forma part, a l’hora, de diferents circuits.

>Components de l’arc reflex:

 • Receptor: capta canvis externs i interns i els converteix en senyals bioelèctrics.
 • Neurona sensitiva o aferent: transmet senyals des del receptor al sistema nerviós central (SNC).
 • Connexions centrals: sinapsi amb altres neurones per elaborar una resposta.
 • Neurona motora o eferent: transmet senyals de resposta a la perifèria.
 • Efector: òrgan que realitza la resposta o acció.

arc-reflexe

-També és molt important conèixer el fus neuromuscular, el receptor de la sensibilitat propioceptiva del múscul esquelètic, en concret, del seu grau d’estirament.

*És molt important no confondre el fus neuromuscular amb els Òrgans tendinosos de Golgi, els altres receptors que tenim de sensibilitat propioceptiva, però que en aquest cas estan situats als tendons i lligaments, i les seves fibres són de conducció més lenta.

Els fusos són estructures cilíndriques i allargades, amb una part central més gruixuda. Queden encapsulats dins del ventre del múscul i tenen 2 tipus de fibres, anomenades de forma genèrica intrafusals, per diferenciar-les de les de la resta del múscul esquelètic, que són anomenades extrafusals (les quals estàn disposades en paral·lel i estan innervades per motoneurones(MN)-alfa, de les que més endavant us explico la importància). Les fibres intrafusals poden tenir 2 formes diferents: en sac nuclear o en cadena nuclear (per veure la diferència observar imatge inferior). A la vegada, segons si estan disposades a la part central o als extrems, tenen una innervació i una funció diferents:

preview_html_m2b060752

 • Les del CENTRE: aquestes s’elonguen i estàn innervades per 2 tipus de terminacions nervioses:
  • Terminacions Ia=1àries=anuloespirals : informen de la velocitat del canvi de longitud de les fibres del múscul. Innervades per MN gamma-dinàmiques (resposta fàsica, de moviment). Si el múscul s’estira, comencen a generar senyals, que augmenten de forma exponencial, exciten les neurones motores i arriba un moment que s’acaben adaptant i, per tant, s’acaben els estímuls que envien.
  • Terminacions II=2àries=en ramillete o flor: informen dels canvis de longitud de les fibres, de l’estirament del múscul en sí. Innervades per MN gamma-estàtiques (resposta tònica, postural).En aquest cas, quan el múscul s’estira, van excitant les neurones de forma progressiva però no deixen de fer-ho perquè no s’adapten, constanment envien informació sobre l’estat de tensió del múscul.
 • Les dels EXTREMS es poden contraure i estan innervades per MN gamma eferents (és a dir, que emeten una resposta, en aquest cas de contracció a l’haver detectat estirament de les seves companyes més centrals). Els axons d’aquestes neurones venen del SNC, concretament tenen origen a la medul·la.

!!!!DIFERÈNCIA ENTRE LES MOTONEURONES ALFA I LES MOTONEURONES GAMMA!!!!: les MN-alfa són de connexió ràpida, per gruix i contingut de mielina (recordeu que aquesta fa que la conducció nerviosa sigui saltatòria i, per tant, més ràpida), però d’activació més lenta que les gamma, perquè són més grosses i necessiten més quantitat d’estímul. En aquest cas les MN-gamma són de connexió més lenta que les anteriors perquè no tenen tant de gruix ni tanta quantitat de mielina com les alfa, però s’activen més ràpid perquè són més petites en tamany. Per aquest fet es diu que compleixen el “Principi de Henneman”.

*Hi ha moments en què els 2 tipus de MN estan actius al mateix moment i és quan parlem de co-activació alfa-gamma. Aquest fet permet que els receptors informin de manera constant, informació bàsica perquè poguem saber (el nostre cervell) com i on està cada part del cos en l’espai.

-Així doncs, el REFLEX MIOTÀTIC és un reflex monosinàptic que necessita de 2 neurones per produïr-se, una de sensitiva, que detecta els canvis de longitud a nivell del fus muscular (receptor perifèric), i una de motora, que fa variar la longitud del múscul (l’òrgan efector). La seva funció és protegir al múscul d’un estirament excessiu, permetent-li mantenir la longitud suficient per a què pugui fer força i a l’hora, mantenir-se en tensió. Això ho fa gràcies a contraure el múscul que s’ha estirat (i si seguís fent-ho seria excessiu) i inhibint l’antagonista (el múscul que fa la funció contrària).

Deixo un enllaç perquè pogueu veure en directe el que passa a nivell elèctric a la neurona i també al propi fus. El típic exemple d’arc reflex monosinàptic (que implica que tan sols treballen 2 neurones) se sol donar amb el reflex rotulià, és a dir, la contracció del quàdriceps conseqüència d’un cop al tendó rotulià amb el martellet. A l’ enllaç s’utilitza el bíceps, però és el mateix. Veureu que hi ha un àudio: el sorollet són els potencials d’acció (missatges) que disparen les neurones constantment.

 reflex-rotulia

-Abans d’acabar voldria comentar també que, a banda del reflex d’estirament, hi ha altres tipus de reflexes que regeixen algunes de les nostres conductes motrius de forma més “primitiva”:

 • Reflex tendinós o miotàtic invers: aquest té com a base els ÒRGANS TENDINOSOS DE GOLGI, uns receptors encapsulats a la unió miotendinosa i encarregats de detectar l’excès de tensió muscular. Ho fan a través de fibres nervioses tipus Ib (una mica més petites que les del fus). La seva funció és relaxar el múscul per protegir-lo d’una tensió excessiva. En aquest cas, la fibra nerviosa sinapta amb una interneurona, fent que alliberi GABA (un neutrotransmissor inhibitori), que promou la relaxació muscular i la inhibició de la MN que innerva l’antagonista.

 

*és molt important de no confondre amb el reflex d’estirament!

 • Reflex de retirada: s’estimulen els nociceptors (receptors del dolor) i això es va a integrar a la medul·la i s’activen diversos arcs reflexes a l’hora que fan que ens apartem de l’estímul dolorós (com quan ens cremem amb una espelma).
 • Extensor creuat: treballa conjuntament amb l’anterior, perquè quan retirem una extremitat per no fer-nos mal, l’altra s’estiri, per tenir un punt de recolzament segur.

fg13_08

 • CPG (Central patterns generator): xarxes neuronals localitzades a la medul·la, que poden activar per sí mateixes patrons rítmics alternats de flexo-extensió a les cames (n’hi ha molts estudis en animals). Aquestes patrons de locomoció bàsics estarien modulats per activitat descendent (ordres procedents del cervell) i informació perifèrica (entrada d’altres estímuls).

*Són una bona manera de crear estímul perquè les xarxes neuronals existents no perdin plasticitat, però funcionalment tenen poc valor perquè el pacient no arriba a tenir control sobre el que fa, tot és completament reflex.

I fins aquí l’entrada de la setmana.

-Fonts i enllaços consultats:

*Apunts del màster de neurologia (Sra.Esther Udina, Sr.Rubén López, Sra.Elena Madrigal).

*www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/160.html

-Imatges: *http://1.bp.blogspot.com/_Dy8ooQQcOf8/TMioHpEC4wI/AAAAAAAAAAY/VBARHzvOLqE/s1600/arco.jpg

*http://davidaso.fisioterapiasinred.com/wp-content/uploads/2012/09/preview_html_m2b060752.png

*http://163.178.103.176/Temas/Temab2N/APortal/ATPSilver/CAP13/S7/b2.jpg

*http://image.slidesharecdn.com/reflejosmedularesok-111104013900-phpapp02/95/reflejos-medulares-ok-25-728.jpg?cb=1320370805

*http://163.178.103.176/Fisiologia/neurofisiologia/pract_bas_6/Boronfig_14_5.jpg

*http://antroporama.net/wp-content/uploads/2013/07/FG13_08.jpg

-Anna-