Traumatisme cranioencefàlic (TCE)

“La diferencia  esencial entre emociones y razón es que la emoción lleva a la acción mientras que la razón lleva a conclusiones” – Donald Calne.

Encara no us havíem parlat d’un dels principals causants de dany cerebral adquirit, el traumatisme cranioencefàlic (TCE). A Espanya se’n produeixen 200 casos/100.000 habitants cada any. És 3 vegades més freqüent en homes que en dones i el grup d’edat més afectat està comprès entre els 15 i 35 anys. La mortalitat global és de l’11%.

La causa més freqüent són els accidents de trànsit (75%), seguit de caigudes (20%) i les lesions esportives (5%). Les caigudes i els atropellaments són més freqüents entre els nens i els majors de 65 anys, mentre que els accidents de moto i els de cotxe ho són entre els adults.

Tal i com indica la paraula, és un fet traumàtic que afecta el nostre cervell, ja sigui per una lesió primària (directa, com un cop, una caiguda, etc. o bé indirecta, com una fuetada cervical durant un accident de trànsit) o per una lesió secundària (edema, hemorràgia, augment de la pressió cranial, etc.). Com a complicació d’aquestes es pot produir una lesió terciària, la qual cosa indica una cascada metabòlica anòmala (o shock sèptic, on hi ha un quadre d’hipotensió prolongat que provoca una manca d’oxigenació dels teixits i que pot arribar a provocar una fallada multiorgànica). Les lesions poden afectar al nostre cervell de forma focal (localitzada) o difusa, i segons l’àrea del cervell que estigui lesionada observarem diferents afectacions. Un altre factor que influirà en la gravetat de la lesió és si el traumatisme és tancat, és a dir, si el crani i les meninges (les capes que protegeixen el cervell: duramare, aracnoides i piamare) estàn intactes, o és obert, és a dir, que el teixit cerebral queda en contacte amb  l’exterior.  Us deixo un vídeo explicatiu que us ho acabarà d’aclarir i un parell d’esquemes de les diferents lesions.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Les conseqüències del TCE dependràn de la localització i gravetat inicial del dany, així com de les complicacions que puguin anar sorgint. Poden tenir lloc a nivell:

 • Físic, incloent tant afectació motriu (sense oblidar alteracions del to muscular i de la coordinació), com sensitiva (incloent, l’olfacte, el gust i molt especialment el sentit de l’equilibri). Tampoc hem d’oblidar la possibilitat de que hi hagi trastorns de la deglució i alteracions en el control d’esfínters.
 • Cognitiu, afectant a la memòria, a l’atenció, la percepció, el llenguatge (tant de comprensió com d’expressió, cosa que influirà en la capacitat de comunicació) i altres funcions executives (com l’orientació, el càlcul, etc.).
 • Conductual, amb alteració de les emocions i del caràcter.

És la 1ª causa de discapacitat entre menors de 45 anys i genera grans costos a nivell sanitari (tant per atenció hospitalària com per atenció a la dependència i rehabilitació).

Tot i que no hi ha una lesió típica, sí que hi ha zones del cervell que resulten freqüentment afectades en un TCE, incloent:

 • Els pols frontals i la regió orbital (al voltant dels ulls), per la qual cosa és típica l’afectació de la conducta i de l’aprenentatge, ja que les àrees del cervell que ho controlen es troben en aquesta zona.
 • Els pols temporals i les superfícies laterals i inferiors dels lòbuls temporals, molt lligats al sistema límbic, que és l’encarregat de gestionar les emocions.
 • També solen resultar danyats la substància blanca, l’hipocamp, el tàlam i els ganglis basals (problemes en l’atenció, la memòria, la percepció, sobretot del dolor, etc)., i solen haver-hi problemes de dil·latació ventricular (causarà augments de la pressió intracranial entre d’altres).

Per classificar un TCE i poder fer un pronòstic de la severitat de les lesions es té en compte l’edat del pacient, la duració del coma i de l’amnèsia post-traumàtica (si hi són) i la puntuació que la persona obté en l’Escala de Coma de Glasgow (la teniu a la imatge de sota). A més, s’observen les proves de neuroimatge i es controlen paràmetres com la hipòxia (dèficit d’oxigenació), la hipertensió i altres variables de laboratori. A Espanya, un 10% dels TCE són greus, un 10% són moderats i el 80% restant són lleus.

escala-de-coma-de-glasgow

Com podeu veure en la part inferior de la imatge, segons la puntuació classificarem el traumatisme com a:

 • Lleu (14-15 punts) o commoció cerebral: no hi sol haver pèrdua de coneixement o és de molt curta durada i immediatament posterior al cop.
 • Moderat  (entre 9 i 13 punts): la pèrdua de coneixement és d’entre 30 minuts i un dia màxim. L’amnèsia posttraumàtica (període en què hi ha dificultat per aprendre coses noves) dura com a màxim 1 setmana.
 • Greu (= o menor a 8 punts): la pèrdua de coneixement dura més d’1 dia i l’amnèsia posttraumàtica més d’1 setmana.

Signes d’alarma d’una TCE (si de cop la persona apareix):

 • Somnolenta
 • Amb un comportament anormalalarma-tce
 • Té mal de cap fort o rigidesa al coll
 • Amb les pupil·les de diferent tamany
 • Amb la incapacitat de moure un braç o una cama
 • Pèrdua de coneixement (encara que sigui poca estona)
 • Vòmits (més d’una vegada)
 • Hi ha senyals de morats, especialment al voltant dels ulls, o sagna pel nas
 • Hi ha lesions, al cap o la cara  (ferides, fractures).

Per al tractament de totes les conseqüències d’un TCE serà imprescindible un equip de professionals diferents, incloent, a part del fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el neuropsicòleg, el logopeda, el treballador social, etc.

Crec que pot ser d’ajuda el web de la Federación Española de Daño Cerebral, ja que hi trobareu moltíssima informació sobre recursos, tant assistencials com didàctics.

I fins aquí el post d’aquesta setmana.

>Fonts i enllaços consultats:

*http://www.neurorhb.com/traumatismo-craneoencefalico/

*http://www.guttmann.com/es/treatment/traumatismo-craneoencefalico-tce

*http://www.traumatismocraneoencefalico.com/

*https://neurobase.wordpress.com/2013/02/09/neuropsicologia-y-traumatismo-craneoencefalico-3/

*https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000028.htm

>Imatges

*http://www.neurorhb.com/traumatismo-craneoencefalico/

*http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/T/Traumatismo%20craneoencefalico/Paginas/trauma.aspx

-Anna-